Revision för entreprenören

Skatt & deklaration

Få hjälp att upprätta eller granska er inkomstdeklaration

Skatter och deklarationer kan låta krångligt men kan också vara lätt och smidigt. Det handlar om att se till att din redovisning följer den skattelagstiftning som råder, och att rätt belopp tas upp i din inkomstdeklaration för beskattning. Warmare hjälper dig att:

  • Upprätta din inkomstdeklaration i enlighet med gällande skattelagstiftning
  • Planera det mest optimala skatteupplägget för din verksamhet
  • Granska er inkomstdeklaration så den är i enlighet med gällande skattelagstiftning
  • Uppmärksamma er på skattemässiga risker och möjligheter med er redovisning & verksamhet

Hur vi arbetar

Följ med på vår resa när vi omvandlar revisionsbranschen

När det gäller skatt & deklaration kan du förvänta dig följande av oss:

Steg 1: Tillsammans diskuterar vi det optimala upplägget för just din verksamhet

Steg 2: Vi hjälper er upprätta eller granskar er inkomstdeklaration

Steg 3: Vi ger förslag på rutiner och upplägg för att i framtiden göra det lättare att få en bra, gedigen inkomstdeklaration

Steg 4: Vi lämnar över inkomstdeklarationen till skatteverket

Steg 5: Vi följer kontinuerligt upp under kommande år så du är bekväm med de rutiner och den planering vi föreslagit

Vad är revision?

Revision är en kontroll av din bokföring och ditt bokslut, och inte minst hur du och din styrelse/VD sköter sig.

Revision kan låta krångligt men är egentligen ganska tydligt. Det handlar om att kolla att din redovisning följer den lagstiftning som råder, att rätt siffror finns i din årsredovisning helt enkelt. Och inte minst kolla så att styrelsen skött sitt jobb. Warmare hjälper dig att:

  • Granska så din bokföring sker i enlighet med gällande bokföringslag
  • Granska så att årsredovisningen är gjord på rätt sätt, enligt årsredovisningslagen
  • Granska så att moms och anställdas skatter redovisats med rätt belopp och i rätt tid
  • Granska styrelse och VD, om de skött sitt jobb
revision entreprenören

Priser

Vi strävar efter att alltid kunna ge dig ett fast pris på dina tjänster, så gott det går. Ibland tar dock vissa saker mer tid i anspråk än beräknat, eller så kan vi av någon anledning inte slutföra det inom den tidsram vi önskar. Vi måste alltid, enligt lag, utföra det jobb som krävs. Kontakta oss för att få veta mer om våra priser eller begär en offert om du redan vet omfattningen på de tjänster du är i behov av. 

Warmare: Enkelt revision

Sugen på att diskutera revision, ta en kaffe, eller bara tjôta?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.